WeCreate – Premia na H2020

Wartość projektu
138 630,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na H2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko / dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka
Opis

Celem projektu jest  finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Opiekun: