CERES - Premia na H2020

Wartość projektu
141 046,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na H2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Jacek Piotr Sadowski
Opis

Celem projektu jest  finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Piotr Sadowski

Opiekun: