WeCreate - European Researchers' Night We Create Science and History

Wartość projektu
170 425,00
EURO
Źródło finansowania
Horyzont 2020
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko
Opis

Europejska Noc Naukowców – Tworzymy Naukę i Historię
Celem projektu jest organizacja wydarzenia promującego naukę i zawód naukowca – Europejskiej Nocy Naukowców w Szczecinie w terminie 28-29 września 2018 r. i 27-28 września 2019 r. Elementem charakterystycznym imprezy jest bogaty program dotyczący wszystkich dziedzin nauki obejmujący m.in. pokazy, wystawy, iluminacje, eksperymenty, wykłady i warsztaty naukowe skierowane do szerokiego grona odbiorów w różnym wieku.

Kerownik projektu: mgr inż. Kinga Wełyczko

Opiekun: