EuroVIP — Virtual Integrated Partnering (VIP) for SME service, technology and information providers in the European maritime sector

Wartość projektu
40 109,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Tadeusz Jastrzębski
Opis

EuroVIP - Zintegrowane Partnerstwo Wirtualne na rzecz jednostek wspierających od strony usługowej, technologicznej i informacyjnej małe i średnie przedsiębiorstwa europejskiego sektora morskiego

Projekt miał na celu zwiększenie pozycji konkurencyjnej małych i średnich firm (MŚP) europejskich sektora morskiego poprzez: rozwój współpracy (partnerstwa) pomiędzy tymi firmami. Dodatkowo projekt zakładał intensyfikację działań wspomagających ze strony organizacji i ośrodków akademickich w kierunku efektywnego wykorzystywania doświadczeń w zakresie: usług, technologii oraz informacji.
Rezultaty projektu EuroVIP były następujące:
1) poprawa dostępu małych i średnich firm europejskiego sektora morskiego do zaawansowanych technologii, metod, usług i informacji,
2) poprawa współpracy europejskich firm sektora morskiego,
3) lepsza prezentacja firm na rynku światowym i podniesienie ich konkurencyjności,
4) skrócenie drogi od „wynalazku do wdrożenia”,
5) poprawa wizerunku uczelni akademickich.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Tadeusz Jastrzębski

Opiekun: