STAGE-SOFC - Innovative SOFC system layout for stationary power and CHP applications

Wartość projektu
288 300,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Paulina Pianko-Oprych
Opis

Innowacyjny układ systemu SOFC do stacjonarnej produkcji energii elektrycznej i ciepła

Celem projektu STAGE-SOFC jest rozwój nowej koncepcji prototypu systemu wyposażonego w dwa stosy stałotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC.
System łączy takie zalety, jak prostota i solidność układu konwersji paliwa na wodór w układzie CPOx z wysoką efektywnością uzyskaną w procesie reformingu parowego(SR – Steam Reforming). System powinien osiągnąć wydajność elektryczną na poziomie co najmniej 45% i sprawność cieplną wyższą niż 85%. Jest on przeznaczony dla jednostek o małej skali do tzw. skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz aplikacji poza siecią w zakresie mocy od 5 do 50 kW. System będzie zasilany gazem ziemnym, ale rozpatrywana jest również możliwość pracy systemu na bazie biogazu i gazu płynnego LPG.
Przeprowadzane studium techniczno-ekonomiczne pozwoli na weryfikację przypadków biznesowych i określi wymagania z punktu widzenia stosowalności systemu, które mają duży wpływ na jego konstrukcję.

Kierownik projektu: dr hab. Paulina Pianko-Oprych

Opiekun: