WATERPROTECT – Premia na Horyzoncie

Wartość projektu
48 511,00
PLN
Źródło finansowania
Premia na Horyzoncie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Grzegorz Jarnuszewski / dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. ZUT
Opis

Celem projektu było finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Kierownik projektu: dr hab. inż. TADEUSZ DURKOWSKI, prof. nadzw. ZUT

Opiekun: