Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Wartość projektu
467 440,00
PLN
Źródło finansowania
NAWA: PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Kierownik projektu w ZUT prof.dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk
Opis

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy naukowej, wymiana doświadczeń oraz wsparcie wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej poprzez udział w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których zadaniem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników.
Projekt realizowany jest przez Wydział Budownictwa i Architektury ZUT we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej ZUT oraz partnerami zagranicznymi: NOVA University of Lisbon (Portugalia), Aristotle University of Thessaloniki (Grecja) oraz University of Cordoba (Hiszpania).

 

Opiekun: