ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ – szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Wartość projektu
1 358 541,38
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Sławomir Konieczny
Opis

Zapewnienie profesjonalnej pomocy studentom i absolwentom Uczelni w założeniu własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci projektu w ramach szkoleń i usług doradczych uzyskali wiedzę na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy, przygotowania biznes planu oraz otrzymali wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

KONTAKT: kierownik projektu: dr inż. SŁAWOMIR KONIECZNY

Opiekun: