NEWGENPAK - New Generation of Functional Cellulose Fibre Based Packing Materials for Sustinability

Wartość projektu
194 695,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Opis

NEWGENPAK - Nowa generacja funkcjonalnych celulozowych materiałów włóknistych dla zrównoważonego rozwoju

Celem projektu NewGenPak było stworzenie interdyscyplinarnej sieci badawczo-szkoleniowej, w skład której wchodzić miało 8 europejskich uniwersytetów, 3 instytuty badawcze oraz 6 przedsiębiorstw. Ideą sieci było wzmocnienie potencjału naukowców na różnym etapie kariery naukowej, a także poprawa perspektyw kariery zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Projekt zakładał stworzenie multidyscyplinarnego badawczo-szkoleniowego programu, sprzyjającegp i zachęcającego do rozwoju wiedzy, zdobywania praktycznych umiejętności i doświadczenia. Działalność badawcza w projekcie koncentrowała się na nowej generacji aktywnych opakowań na bazie włókien celulozowych oraz biokompozytów.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

 

Opiekun: