Regionalny Punkt Kontaktowy ds.programu ramowego Horyzont 2020

Wartość projektu
3 067 350,00
PLN
Źródło finansowania
MNiSW
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Angelika Łysiak
Opis

Celem projektu prowadzenie punktu konsultacyjnego o nazwie Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, którego rolą jest wsparcie uczestnictwa polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców w programie badawczym Horyzont 2020. RPK świadczy usługi konsultacyjne i mentoringowe osobom zainteresowanym złożeniem wniosku w ramach konkursów ogłaszanych w programie Horyzont 2020 obejmujących m.in.: pomoc w poszukiwaniu partnerów, doradztwo w zakresie przygotowania wniosku, związanych z tym procedur administracyjnych, przepisów i zagadnień dotyczących roli i obowiązków uczestników konsorcjum, kosztów, praw i obowiązków uczestników oraz obowiązujących ich zasad etycznych.

kierownik projektu: dr hab. inż. Monika Lewandowska

Opiekun: