SUAV - Microtubular Solid Oxide Fuel Cell Power System development and integration into a Mini-UAV

Wartość projektu
130 868,00
EURO
Źródło finansowania
7 Program Ramowy/ JTI
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski
Opis

SUAV - Rozwój systemu zasilania wyposażonego w stało-tlenkowe mikrorurkowe ogniwa paliwowe i integracja z bezzałogowym samolotem (Mini-UAV)

Projekt SUAV miał na celu zaprojektowanie, optymalizację oraz budowę 100-200W układu stało-tlenkowych ogniw paliwowych wraz z jego implementacją do hybrydowego systemu zasilania obejmującego stos ogniw SOFC oraz akumulator. Jednym z zadań była optymalizacja czasu trwania misji bez wpływu na wydajność. Projekt SUAV stworzył nowe możliwości wykorzystania systemu zasilania wyposażonego w stało-tlenkowe rurowe ogniwa paliwowe dla innych lekkich, przenośnych urządzeń.
Projekt przyczynił się do:
1) poprawy gęstości mocy ogniw i wzrost niezawodności przy dużej liczbie cykli pracy,
2) optymalizacji pojedynczego ogniwa mSOFC i konstrukcji stosu na potrzeby przenośnych urządzeń,
3) projektowania i integrację kompletnego hybrydowego systemu zasilania mSOFC - bateria,
4) określenia kosztów i rynkowych zastosowań technologii mSOFC w zakresie przenośnych urządzeń,
5) rozwóju rynku nowoczesnych technologii,
6) wsparcia pracowników badawczo-rozwojowych w państwach członkowskich UE w celu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy z zastosowaniem ogniw paliwowych,
7) zachęcenia do inwestycji publicznych i prywatnych w dziedzinie ogniw paliwowych i technologii wodorowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski

Opiekun: