Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Technologia składu granulatu tworzyw sztucznych o przedłużonym działaniu antywirusowym do produkcji materiałów i elementów urządzeń

Numer referencyjny
Proto/7/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie przemysłowe, materiałowe i transport
Jednostka naukowa
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Oferujemy do licencjonowania technologię kompozycji/produkcji granulatu tworzywa sztucznego o właściwościach antymikrobiologicznych, który jest przeznaczony do tworzenia laminatów w procesach przetwórstwa termoplastycznego. Umożliwia on formowanie elementów i przedmiotów, wykorzystywanych w życiu codziennym w miejscach/jednostkach publicznych zwłaszcza w szpitalach i przychodniach, gdzie występuje wysokie ryzyko narażenia na kontaminację komórkami bakteryjnymi, wirusowymi lub bezpośredni kontakt z nosicielami.

Proszki zawierające bakterie probiotyczne oraz nienasycone kwasy tłuszczowe i sposób ich otrzymywania

Numer referencyjny
3/2017
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Odżywianie i Zdrowie
Jednostka naukowa
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią otrzymywania proszków zawierających bakterie probiotyczne i nienasycone kwasy tłuszczowe metodą suszenia rozpyłowego.

Sposób wyznaczania parametrów reologicznych materiałów lepkosprężystych i urządzenie do jego realizacji

Numer referencyjny
P47
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze
Technologie dla przetwórstwa
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób wytwarzania napoju fermentowanego z mleka koziego

Numer referencyjny
3/2016
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Napoje
Jednostka naukowa
Katedra Technologii Żywności

Technologia pozwala na wytworzenie napoju fermentowanego z mleka koziego, który posiada zalety probiotyku dzięki obecności jedynie bakterii Lactobacillus lub Bifidobacterium.

Reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów pochodzenia organicznego

Numer referencyjny
5/2016
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Jednostka naukowa
Katedra Technologii Żywności

Przedmiotem wynalazku jest reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów pochodzenia organicznego, zwłaszcza do przypraw, wzbudzanej w środowisku gazowym (modyfikowanym w zależności od sterylizowanego produktu) w przestrzeni międzyelektrodowej, które to elektrody zasilane są impulsowo wysokim napięciem o zmiennym kształcie, amplitudzie oraz częstotliwości powtarzania.

Wytwarzanie kapsułek do bioimmobilizacji żywych komórek dla procesów biokonwersji

Numer referencyjny
3/2015
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią bioimmobilizacji żywych komórek dla procesów biokonwersji, szczególnie przydatnych w sektorze biotechnologicznym, farmacji oraz medycznym.

Urządzenie do usuwania pancerza z odgłowionego korpusu krewetek

Numer referencyjny
P1163
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologia żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Przedmiotem technologii jest urządzenie do usuwania pancerza z odgłowionego korpusu krewetek małych.

Aparat do przetrzymywania plemników ryb

Numer referencyjny
P1162
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Opakowanie

Numer referencyjny
P1137
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Pakowanie
Właściwości materiałów, Odporność, Korozja
Technologie dla przetwórstwa
Pakowanie/Przechowywanie żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Przedmiotem oferowanej technologii jest opakowanie z bioaktywnym modyfikatorem atmosfery pakowanej żywności. Opakowanie to stanowi saszetkę, którą umieszcza się w opakowaniu z żywnością lub stanowi fragment opakowania żywności. Opakowanie to pozwala na wymianę gazów pomiędzy wnętrzem komory zawierającej bioaktywny modyfikator atmosfery i zewnętrznym środowiskiem z produktem spożywczym w wyniku mikrobiologicznego zużycia tlenu i wytworzenia etanolu, co przedłuża trwałość pakowanego produktu.

Bioaktywny modyfikator atmosfery pakowanej żywności

Numer referencyjny
P1136
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Pakowanie
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Przedmiotem technologii jest bioaktywny modyfikator atmosfery pakowanej
żywności w wyniku mikrobiologicznego zużycia tlenu i wytworzenia dwutlenku węgla i etanolu. Bioaktywny modyfikator atmosfery ma postać kompozycji i pozwala na przedłużenie trwałości zapakowanej żywności.