Wytwarzanie kapsułek do bioimmobilizacji żywych komórek dla procesów biokonwersji

Facebook Linkedin Google

Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią bioimmobilizacji żywych komórek dla procesów biokonwersji, szczególnie przydatnych w sektorze biotechnologicznym, farmacji oraz medycznym.

Numer referencyjny
3/2015
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Prezentujemy technologię wytwarzania mikrokapsułek, przeznaczonych do immobilizacji związków hydrofobowych, hydrofilowych oraz materiału pochodzenia biologicznego takiego jak: enzymy, żywe komórki, tkanki lub ich części.
Mikrokapsułki otrzymane według zgłoszenia rozwiązują problem ograniczonej trwałości układów w pożywkach biotechnologicznych, zawierających w swym składzie związki powodujące dezintegrację dotychczas stosowanych mikrokapsułki hydrożelowe.

Technologia umożliwia:
•    immobilizację bakterii wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych, co prowadzi do zmniejszenia kosztów samego procesu dzięki skróceniu  czasu potrzebnego do namnożenia inoculum,
•    wzrost wydajności, ograniczenie ilości biomasy poprocesowej,
•    konstruowania biosztucznych organów, np. w procesach transplantacji,
•    immobilizację związków bioaktywnych oraz hydrofobowych.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

•    wysoka wielotygodniowa wytrzymałość mikrokapsuł w pożywkach biotechnologicznych,
•    niski koszt mikrokapsuł dzięki zastosowaniu komercyjnie dostępnych polimerów.

Aspekt innowacyjny

Technologia rozwiązuje problem niskiej wytrzymałości mechanicznej mikrokapsuł w pożywkach biotechnologicznych i jest unikalną tego typu technologią na świecie.

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Polskie zgłoszenie patentowe - P.405101, zgłoszenie patentowe w trybie EPO - EP2839876A3.

Faza rozwoju technologii

Faza badań, rozwój

przeprowadzono proces biotechnologicznej produkcji 1,3-propanodiolu 5-krotnie wykorzystując te same mikrokapsułki oraz proces produkcji kwasu mlekowego wykorzystując te same mikrokapsułki w 7 kolejnych pożywkach. Zaobserwowano 2,5-krotny wzrost wydajności.

Pracownik