Bioaktywny modyfikator atmosfery pakowanej żywności

Facebook Linkedin Twitter Google

Przedmiotem technologii jest bioaktywny modyfikator atmosfery pakowanej
żywności w wyniku mikrobiologicznego zużycia tlenu i wytworzenia dwutlenku węgla i etanolu. Bioaktywny modyfikator atmosfery ma postać kompozycji i pozwala na przedłużenie trwałości zapakowanej żywności.

Numer referencyjny
P1136
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Bioaktywny modyfikator atmosfery pakowanej żywności, według prezentowanej technologii,
zawierający drożdże i pożywkę dla drożdży, charakteryzuje się tym, że zawiera pałeczki kwasu mlekowego, drożdże, cukier oraz aktywator wzrostu bakterii. 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa joint-venture
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania jest to, że wytworzenie atmosfery modyfikującej (MAP)
odbywa się w sposób naturalny, dzięki zastosowaniu bioaktywnej kompozycji. W wyniku zastosowania kompozycji w atmosferze zapakowanej żywności spada zawartość tlenu.

Aspekt innowacyjny

Zastosowanie w bioaktywnym modyfikatorze atmosfery bakterii kwasu mlekowego
pogłębia efekt działania CO2 dzięki zahamowaniu wzrostu patogennych drobnoustrojów.
Zastosowanie bakterii kwasu mlekowego pozwala na uzyskanie większej objętości
wytwarzanych gazów modyfikujących atmosferę (MAP) w stosunku do kompozycji, znanej ze stanu techniki, zawierającej tylko drożdże i cukry.

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Faza rozwouju technologii

Dostępny do demonstracji