Technologia wysokiej wydajności marynowania śledzia

Facebook Linkedin Google

Zwiększenie wydajności masy półproduktu marynowanego śledzi do ok. 100 % oraz kilkukrotne ograniczenie odpadów przy produkcji marynat pozwala na wzrost ekonomiczny oraz zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne.

Numer referencyjny
1/2013
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie dwóch z czterech czynników do wzrostu wydajności masy półproduktu nie wymaga użycia dodatkowego/nowego sprzętu.

Aspekt innowacyjny

Opracowana technologia składa się z 4 czynników, które można zastosować pojedyńczo lub wszystkie razem osiągając wyższą skuteczność. Technologia nie wykorzystuje dodatków do żywności, wychodząc naprzeciw obecnym wymaganiom konsumentów.

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Faza rozwoju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji

gotowa technologia, know-how

Prace rozwojowe i celowe dotyczące opracowania/dostosowania już wcześniej opracowanej technologii do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Wykonanie dodatkowych badań na bardziej różnorodnym surowcu może pozwolić na przedstawienie bogatszej oferty.

Technologia może być również wdrażana w formie projektu typu przemysł + uczelnia, dofinansowanego z zewnętrznych źródeł np. UE

Pracownik