Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Sposób otrzymywania nośnikowego katalizatora do syntezy amoniaku

Numer referencyjny
KF8/2023
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Substancje nieorganiczne
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Sposób otrzymywania nośnikowego katalizatora do syntezy amoniaku

Doradztwo w zakresie konstrukcji bioreaktorów z generatorami pól magnetycznych do procesów mikrobiologicznych

Numer referencyjny
KF7
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Projektowanie i prototypowanie
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Doradztwo w zakresie konstrukcji bioreaktorów z generatorami pól magnetycznych do procesów mikrobiologicznych

Oceny lub ekspertyza w zakresie wpływu pola magnetycznego na komórki tkankowe (eukariotyczne)

Numer referencyjny
KF6
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Biologia komórkowa i molekularna
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na wykonaniu oceny lub ekspertyzy w zakresie wpływu pola magnetycznego na komórki tkankowe (eukariotyczne)

Ocena lub ekspertyza w zakresie wpływu pola magnetycznego na drobnoustroje

Numer referencyjny
KF5
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Biologia komórkowa i molekularna
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na wykonaniu oceny lub ekspertyzy w zakresie wpływu pola magnetycznego na drobnoustroje

Przygotowanie biomasy drobnoustrojów z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Numer referencyjny
KF4
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Mikrobiologia
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polegająca na przygotowaniu biomasy drobnoustrojów z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Przygotowanie inokulum bakterii wytwarzających celulozę z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Numer referencyjny
KF3
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Medycyna, zdrowie człowieka
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polegająca na przygotowaniu inokulum bakterii wytwarzających celulozę z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Immobilizacja drobnoustrojów probiotycznych na nośnikach na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym

Numer referencyjny
KF2
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Mikro- i Nanotechnologie
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na immobilizacji drobnoustrojów probiotycznych na nośnikach na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym

Wytwarzaniu biomateriałów na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym o polepszonych właściwościach sorpcyjnych

Numer referencyjny
KF01
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie materiałowe
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na wytworzeniu biomateriałów na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym o polepszonych właściwościach sorpcyjnych

Usługi Katedry Wysokich Napięć i Elektroenergetyki

Numer referencyjny
WE/04/2023
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Inne Technologie Przemysłowe
Energia
Fizyka
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Zakres kompetencji Katedry Wysokich Napięć i Elektroenergetyki

Oferta badań Katedry Telekomunikacji i Fotoniki

Numer referencyjny
WE/03/2023
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Sieci
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Oferta badań Katedry Telekomunikacji i Fotoniki