Oceny lub ekspertyza w zakresie wpływu pola magnetycznego na komórki tkankowe (eukariotyczne)

Facebook Linkedin Google

Usługa polecająca na wykonaniu oceny lub ekspertyzy w zakresie wpływu pola magnetycznego na komórki tkankowe (eukariotyczne)

Numer referencyjny
KF6
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Przedmiotem usługi jest wykonanie analiz umożliwiających ocenę wpływu pola magnetycznego na komórki tkankowe (eukariotyczne) z zastosowaniem innowacyjnych bioreaktorów wspomaganych polem magnetycznym. 
W ramach usługi możliwe jest zastosowanie pół magnetycznych o różnych parametrach. Wykonywane analizy dotyczyć mogą oceny wpływu pól magnetycznych na szybkość wzrostu, żywotność, aktywność metaboliczną i ekspresję genów.
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how
Pracownik