Biologia komórkowa i molekularna

Oceny lub ekspertyza w zakresie wpływu pola magnetycznego na komórki tkankowe (eukariotyczne)

Numer referencyjny
KF6
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Biologia komórkowa i molekularna
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na wykonaniu oceny lub ekspertyzy w zakresie wpływu pola magnetycznego na komórki tkankowe (eukariotyczne)

Ocena lub ekspertyza w zakresie wpływu pola magnetycznego na drobnoustroje

Numer referencyjny
KF5
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Biologia komórkowa i molekularna
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na wykonaniu oceny lub ekspertyzy w zakresie wpływu pola magnetycznego na drobnoustroje