Ocena lub ekspertyza w zakresie wpływu pola magnetycznego na drobnoustroje

Facebook Linkedin Google

Usługa polecająca na wykonaniu oceny lub ekspertyzy w zakresie wpływu pola magnetycznego na drobnoustroje

Numer referencyjny
KF5
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Przedmiotem usługi jest wykonanie analiz umożliwiających ocenę wpływu pola magnetycznego na drobnoustroje, w tym różne typy bakterii oraz grzybów i drożdży z zastosowaniem innowacyjnych bioreaktorów wspomaganych polem magnetycznym. 
W ramach usługi możliwe jest zastosowanie pół magnetycznych o różnych parametrach. Wykonywane analizy dotyczyć mogą oceny wpływu pól magnetycznych na szybkość wzrostu, żywotność, aktywność metaboliczną, ekspresję genów, zdolność do tworzenia biofilmów oraz antybiotykooporność drobnoustrojów.
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how
Pracownik