Doradztwo w zakresie konstrukcji bioreaktorów z generatorami pól magnetycznych do procesów mikrobiologicznych

Facebook Linkedin Google

Doradztwo w zakresie konstrukcji bioreaktorów z generatorami pól magnetycznych do procesów mikrobiologicznych

Numer referencyjny
KF7
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Kompleksowe doradztwo w zakresie:

1. Typów stosowanych pól magnetycznych,

2. Parametrów stosowanych pól magnetycznych,

3. Analiz pozwalających na ocenę bezpieczeństwa stosowanych pól magnetycznych,

4. Analiz pozwalających na ocenę efektów mikrobiologicznych stosowanych pól magnetycznych.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how
Pracownik