Projektowanie i prototypowanie

Doradztwo w zakresie konstrukcji bioreaktorów z generatorami pól magnetycznych do procesów mikrobiologicznych

Numer referencyjny
KF7
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Projektowanie i prototypowanie
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Doradztwo w zakresie konstrukcji bioreaktorów z generatorami pól magnetycznych do procesów mikrobiologicznych

Superszybka drukarka 3D, w szczególności do produkcji sprzętu ochronnego

Numer referencyjny
Proto/9/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Mikroinżynieria
Projektowanie i prototypowanie
Jednostka naukowa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Technologia usprawniająca dotychczas znane rozwiązania z zakresu druku 3D poprzez zwiększenie prędkości i dokładności druku.

Przystawka do regulacji ilości podawanego proszku w urządzeniu do selektywnego stapiania albo spiekania proszków oraz urządzenie

Numer referencyjny
P983
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Projektowanie i prototypowanie
Obróbka plastyczna
Narzędzia mechaniczne
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Opracowana została przystawka do urządzenia do selektywnego stapiania proszków wiązką lasera (SLM) umożliwiająca wykonywanie przedmiotów o niewielkich rozmiarach przy zastosowaniu niewielkiej ilości proszku. W zgłoszeniu zastrzeżone zostało urządzenie wyposażone w opracowaną przystawkę.

Badania, pomiary i usługi analityczne Katedry Automatyki i Robotyki

Numer referencyjny
92/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Projektowanie i prototypowanie
Produkcja przemysłowa
Projektowanie i Utrzymanie Zakładu
Inżynieria procesowa
Inżynieria aparatury
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Wszystkie badania, pomiary i usługi analityczne oferowane przez Katedrę Automatyki i Robotyki

Metodyka projektowych obliczeń układów prowadnicowych maszyn technologicznych

Numer referencyjny
PS11/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie przemysłowe, materiałowe i transport
Projektowanie i prototypowanie
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Proponowana metodyka może być wykorzystana do optymalizacji konstrukcji nowoprojektowanych maszyn i urządzeń technologicznych...