Superszybka drukarka 3D, w szczególności do produkcji sprzętu ochronnego

Facebook Linkedin Google

Technologia usprawniająca dotychczas znane rozwiązania z zakresu druku 3D poprzez zwiększenie prędkości i dokładności druku.

Numer referencyjny
Proto/9/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Prezentowana oferta dotyczy unowocześnionej technologii druku 3D. Dzięki przeprowadzonej optymalizacji elementów składowych drukarki 3D oraz wprowadzeniu nowocześniejszego sterowania wzorowanego na technologiach obróbki CNC uzyskano urządzenie o dużo bardziej korzystnych parametrach, jak prędkość druku dochodząca potencjalnie do 200/300 mm/s i znacznie większej dokładności. Uzyskanie parametry takie jak szybkość i precyzja wydruku, jak również dobór wielkości elementów skutkujący uzyskaniem pola roboczego optymalnego do druku elementów związanych z ochroną osobistą i elementów urządzeń medycznych sprawiają, że urządzenie szczególnie nadaje się do wsparcia walki z epidemią.

Technologia nadaje się jednak do zastosowania w procesach produkcyjnych różnych branż przemysłu, produkcji części zamiennych, szybkiego prototypowania.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje
 • Zwiększenie prędkości druku 3D
 • Zwiększenie precyzji druku 3D
Korzyści z zastosowania technologii

Włączenie technologii do procesu produkcyjnego umożliwia szybkie podjęcie produkcji niestandardowych elementów, szczególnie w branżach związanych z walką z epidemią, jak produkcja elementów ochrony osobistej lub części do urządzeń medycznych.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach
 • Produkcja urządzeń medycznych
 • Produkcja osobistego sprzętu ochronnego
 • Inne branże produkcji przemysłowej
Przewagi konkurencyjne technologii
 • Szybkość i dokładność produkcji elementów
Aspekt innowacyjny
 • Zastosowanie innowacyjnych elementów składowych urządzenia, w szczególności niestandardowych w druku 3D silników elektrycznych
 • Innowacyjny system sterowania urządzeniem

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Twórcy przygotowują się do złożenia zgłoszenia patentowego 

Faza rozwoju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji

Technologia obecna jest na poziomie TRL6 - prototyp został przetestowany i jest dostępny do demonstracji

Uwagi do formy współpracy

Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

 • opłata wstępna: 3000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
 • opłata licencyjna: 5,46% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii. 

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

 • dokumentację techniczną urządzenia
 • sposób montażu
Pracownik