Technologie przemysłowe, materiałowe i transport

Doradztwo w zakresie konstrukcji bioreaktorów z generatorami pól magnetycznych do procesów mikrobiologicznych

Numer referencyjny
KF7
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Projektowanie i prototypowanie
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Doradztwo w zakresie konstrukcji bioreaktorów z generatorami pól magnetycznych do procesów mikrobiologicznych

Wytwarzaniu biomateriałów na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym o polepszonych właściwościach sorpcyjnych

Numer referencyjny
KF01
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie materiałowe
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na wytworzeniu biomateriałów na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym o polepszonych właściwościach sorpcyjnych

Semi-automatyczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19

Numer referencyjny
Proto/3/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie przemysłowe, materiałowe i transport
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Oferujemy do licencjonowania technologię semi-automatycznego robota, który sam przemierza pomieszczenia i za pomocą środka dezynfekującego skutecznie eliminującego bakterie i wirusy, oraz sprawdza temperaturę osób wchodzących do budynków.

Automat do wytwarzania przyłbic ochronnych

Numer referencyjny
Proto/11/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Produkcja przemysłowa
Jednostka naukowa
Wydział Informatyki

Technologia dotyczy projektu maszyny wraz z software umożliwiającym składanie przyłbic ochronnych bezpośrednio przed założeniem.

Innowacyjna technologia wytwarzania cząstek magnetycznej krzemionki z odpadowego materiału magnetycznego

Numer referencyjny
Proto/8/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie materiałowe
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Innowacyjna technologia wytwarzania cząstek magnetycznej krzemionki z odpadowego materiału magnetycznego.

Superszybka drukarka 3D, w szczególności do produkcji sprzętu ochronnego

Numer referencyjny
Proto/9/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Mikroinżynieria
Projektowanie i prototypowanie
Jednostka naukowa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Technologia usprawniająca dotychczas znane rozwiązania z zakresu druku 3D poprzez zwiększenie prędkości i dokładności druku.

Technologie składu granulatu tworzyw sztucznych oraz powłok odnawialnych o przedłużonym działaniu antywirusowym i antybakteryjnym do produkcji materiałów i elementów urządzeń

Numer referencyjny
Proto/7/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie przemysłowe, materiałowe i transport
Folie
Laminaty
Opakowanie materiałów
Torby plastikowe
Materiały niebezpieczne
Jednostka naukowa
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Oferujemy do licencjonowania technologie otrzymywania:
1. Kompozycji/produkcji granulatu tworzywa sztucznego o właściwościach antybakteryjnych oraz antywirusowych, która jest przeznaczona do formowania folii, w tym folii wielowarstwowych w procesach przetwórstwa termoplastycznego. Możliwe jest także wykorzystanie granulatu do formowania elementów i przedmiotów wykorzystywanych w życiu codziennym w miejscach publicznych, gdzie występuje duża rotacja osób, a tym samym wysokie ryzyko narażenia na zakażenie komórkami bakteryjnymi, cząsteczkami wirusów lub bezpośredni kontakt z nosicielami.
2. Powłoki odnawialnej o właściwościach antybakteryjnych oraz antywirusowych, która przeznaczona jest do pokrywania folii. Powlekana folia może zostać wykorzystana do zabezpieczania często dotykanych, płaskich powierzchni lub materiałów jednorazowego użytku.

Rozpylacz paliwa przy wtrysku do silnika

Numer referencyjny
1/2018
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Projektowanie pojazdów
Jednostka naukowa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Prezentujemy technologię wtrysku paliwa do silnika. Rozwiązanie to przyczynia się do zmniejszenia spalania paliwa.

Narzędzie skrawające obrotowe

Numer referencyjny
1/2018
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Produkcja przemysłowa
Jednostka naukowa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Narzędzie skrawające obrotowe ma ostrza frezujące oraz ostrze toczące (tylko jedno takie ostrze) rozmieszczone od czoła narzędzia lub pomiędzy ostrzem lub ostrzami frezującymi a uchwytem.

Badania emisyjne silników spalinowych w tym określenie kaloryczności gazu syntezowego, jego składu oraz skuteczności zainstalowanych w instalacji urządzeń filtrujących

Numer referencyjny
1/2017
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Kontrola procesów i logistyka
Spalanie
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wykona badania emisyjne silników i spalin, określenie kaloryczności gazu syntezowego, określenie składu gazu syntezowego oraz skuteczności zainstalowanych w instalacji urządzeń filtrujących gaz syntezowy. W badaniach emisji spalin wykorzystany będzie analizator spalin CAP 3201, który spełnia aktualne wymagania urządzeń tego typu zgodne z wymogami UE.