Semi-automatyczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19

Facebook Linkedin Google

Oferujemy do licencjonowania technologię semi-automatycznego robota, który sam przemierza pomieszczenia i za pomocą środka dezynfekującego skutecznie eliminującego bakterie i wirusy, oraz sprawdza temperaturę osób wchodzących do budynków.

Numer referencyjny
Proto/3/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Protolab-ciąg logotypów.png

Przedmiotem licencji jest technologia semi-automatycznego robota, który ma za zadanie dezynfekować i eliminować bakterie i wirusy bez narażania personelu na bezpośredni kontakt z czynnikami ryzyka. Robot posiada zbiornik służący do przechowywania płynu dezynfekującego, który będzie rozpylany za pomocą armatek. Dodatkowym wyposażeniem robota jest wbudowana kamera termowizyjna, dzięki której możliwe będzie monitorowanie temperatury osób będących w jej zasięgu. W celu zwiększenia funkcjonalności, robot jest sterowany radiowo lub z użyciem sieci GSM.

Robot po kontakcie z osobami chorymi lub przedmiotami narażonymi na ekspozycję wirusem, może się sam poddać dezynfekcji. 

Technologia adresowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rozwiązań autonomicznych. 

Materiał TVN24: https://tvn24.pl/pomorze/szczecin-naukowcy-zbudowali-robota-do-walki-z-koronawirusem-4768024

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Prezentowana technologia pozwala na znaczne zwiększenie możliwości dezynfekcyjnych obiektów użyteczności publicznej, w tym galerii handlowych, szpitali, urzędów, uczelni czy szkół, bez konieczności narażania osób wykonujących dezynfekcję ręcznie.

Ponadto, dzięki wbudowanej kamerze termowizyjnej, robot ma możliwość monitorowania otoczenia w czasie dezynfekcji, w tym pomiaru temperatury. Ustawiony przy wyjściu do budynków, ma możliwość monitorowania temperatury osób, zezwalając lub nie na wejście do budynków.

W miejscach objętych kwarantanną, w szpitalach, robot ma możliwość dostarczenia pacjentom niezbędnych środków do życia takich jak: jedzenie, leki, środki czystości, bez konieczności wchodzenia personelu medycznego do zainfekowanego pomieszczenia.

Korzyści z zastosowania technologii

a) możliwość dezynfekcji pomieszczeń i eliminacji bakterii i wirusów bez konieczności narażania personelu medycznego na kontakt z osobą chorą

b) zezwolenie lub zakaz wejścia do budynków użyteczności publicznej osobom, które po sprawdzeniu i wykryciu przez robota miały podwyższoną temperaturę

c) dostarczanie pacjentom przebywającym na oddziale zakaźnym środków niezbędnych do życia np: jedzenie, leki

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

Technologia może znaleźć zastosowanie w branżach:

  • zajmującej się produkcją rozwiązań autonomicznych
  • u integratorów oferujących rozwiązania dla przemysłu 4.0
  • w branży logistycznej
Przewagi konkurencyjne technologii

W chwili obecnej pomieszczenia użyteczności publicznej i szpitale dezynfekowane są ręcznie przez pracowników tych obiektów, co powoduje znaczne narażenie osób na zakażenie wirusami, w szczególności na oddziałach zakaźnych. Semi-automatyczny robot znacznie zwiększy możliwości dezynfekcyjne bez konieczności narażania pracowników, którzy ręcznie odkażają pomieszczenia.

Dodatkowo, przy wejściach do budynków użyteczności publicznej, temperatura wchodzących osób jest kontrolowana przez osoby trzymające fizycznie termometr. Użycie robota w takim wypadku, zmniejszyłoby ilość pracowników zatrudnionych w placówkach oraz zminimalizowało konieczność kontaktu osoby mierzącej temperaturę z dużą ilością klientów, co zminimalizowałoby ryzyko zakażenia wirusem.

Aspekt innowacyjny

Na rynku Polskim nie występują urządzenia o funkcjonalności zbliżonej do prezentowanego rozwiązania.

Technologia wyróżnia się innowacyjnością produktową oraz technologiczną poprzez: zastosowanie systemów sztucznej inteligencji, możliwością semi-automatycznej pracy odciążającej operatora, wbudowanie modułów pozwalających na sterowanie zdalne, fuzję informacji z wielu sensorów, lekką konstrukcję kompozytową, łatwość obsługi oraz modułową budową. Urządzenie to będzie mogło być w prosty sposób dostosowane do obiektu, w którym będzie przeprowadzać dezynfekcje. 

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Faza rozwoju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji

Technologia znajduje się obecnie na poziomie TRL 8

- Zakończenie badań i demonstracji ostatecznej formy technologii.

Uwagi do formy współpracy

Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

  • opłata wstępna:  15 000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
  • opłata licencyjna: 6.50 % od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii.

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma dokumentację wykonawczą dla elementów mechanicznych, listę użytych elementów elektrycznych, elektronicznych oraz czujników, oprogramowanie wraz z kodami źródłowymi (jeśli dostępne) pozwalające na sterowanie robotem, analizy niezbędne do produkcji małoseryjnej oraz nadania znaku CE.

 

Pracownik