Automat do wytwarzania przyłbic ochronnych

Facebook Linkedin Google

Technologia dotyczy projektu maszyny wraz z software umożliwiającym składanie przyłbic ochronnych bezpośrednio przed założeniem.

Numer referencyjny
Proto/11/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Informatyki

Rozwiązanie dotyczy urządzenia mechatronicznego do montażu przyłbic ochronnych dla pracowników służby zdrowia i innych osób udzielających pierwszej pomocy medycznej. Urządzenie to będzie pracować w trybach półautomatycznym lub automatycznym z wykorzystaniem łatwo dostępnych półfabrykatów, bez udziału człowieka w procesach montażu. Urządzenie  będzie efektem powiązania nowatorskiej konstrukcji z systemem sterowania czasu rzeczywistego, umożliwiającym swobodne przeprogramowywanie oraz zdalne zarządzanie procesem produkcyjnym.

Materiał Szczecinbiznes.pl - http://szczecinbiznes.pl/prezentacje/Automat-do-produkcji-przylbic_5775

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Wzór przyłbicy zaplanowany do montażu w projektowanym urządzeniu jest dopasowany do skali problemu COVID-19. Przyłbice te, wykonane z łatwo dostępnych elementów: folii ochronnej, taśmy mocującej i spinki, są lekkie, wygodne, nie utrudniają ruchów i chronią przed kropelkami. Poprawiają więc zdecydowanie komfort i jakość pracy personelu medycznego. Są ponadto tanie w produkcji (szacowany koszt 0,50 PLN/szt.) i tym samym będą konkurencyjne cenowo.

W zwyczajnym okresie użytkowania, przyłbica techniczna kosztowała ok. 25-30 zł. obecnie w granicach 40-50 zł. W związku z tym, zaplanowane do wytwarzania przyłbice mogłyby być używane jako jednorazowe środki ochrony osobistej, co ma duże znaczenie szczególnie dla pracowników ochrony zdrowia. Warto jednak nadmienić, że przyłbica ochronna po użyciu nie musi być wyrzucana (można ją dezynfekować), co powoduje że wynik projektu nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne w regionie czy też kraju lub świecie.

Ważnym aspektem jest również sposób produkcji przyłbic ochronnych, wykonywanych w zdecydowanej większości w sposób ręczny z elementów termoplastycznych. Polega on na wycinaniu elementów z wypraski, składaniu i łączeniu z arkuszem z poliwęglanu a następnie pakowaniu. Zwykle proces produkcji jest skonstruowany w ten sposób, że w hali pracuje kilkadziesiąt osób które składają produkt, co zwiększa możliwość wzajemnego zarażenia się pracowników i rozprzestrzeniania epidemii. W odróżnieniu od montażu ręcznego, automat może pracować non stop w komorze o kontrolowanym środowisku, umożliwiającym ewentualną dekontaminację.

Maszynę lub kilka maszyn może obsługiwać jeden operator, odpowiednio zabezpieczony. Występuje więc śladowe ryzyko zakażenia wśród pracowników. Automatyzacja procesu wytwarzania przyłbic ochronnych z łatwo dostępnych i tanich półproduktów umożliwia ponadto uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych, co było szczególnie odczuwalne na pierwszych tygodniach stanu pandemii.

Podsumowując, oferowana technologia wydatnie poprawi jakość życia i zdrowia mieszkańców, dostarczając personelowi medycznemu (lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym itp.) lub niemedycznemu dużych ilości środków podstawowej ochrony osobstej. Nie będą oni dzięki temu borykali się z podstawowymi problemami w dostępności takich środków, jak to miało miejsce podczas pierwszych tygodni pandemii, co wpłynie na ich komfort pracy i w rezultacie – jakość świadczonych przez te osoby usług.

Korzyści z zastosowania technologii

Skonstruowanie urządzenia do automatycznego wytwarzania przyłbic ochronnych, zgodnie z autorskim projektem wzorniczym, będzie wpływało na walkę ze skutkami wystąpienia COVID-19 wieloaspektowo:


a) poprawa dostępności tego typu środków ochrony osobistej, ze względu na planowaną wysoką wydajność urządzenia – dzięki zautomatyzowanemu procesowi produkcji przyłbic, będzie można dostarczyć je na rynek szybciej oraz z większych ilościach, co wydatnie poprawi wydajność regionalnej oraz krajowej służby zdrowia,


b) pozytywny wpływ na wzrost bezpieczeństwa wytwarzania przyłbic, poprzez minimalizację liczby osób zaangażowanych w montaż. Obecnie, montaż przyłbic wykonywany jest ręcznie przez duże zespoły ludzkie, które zgromadzone w jednym miejscu (nawet w przepisowych od siebie odległościach) wydatnie zwiększają szansę na wzajemne zarażanie się wirusem. Wykrycie wirusa u członka takiego zespołu może skutkować w najlepszym razie zmniejszenie wydajności ręcznego składania przyłbic (wysłanie chorego członka zespołu na kwarantannę), a w najgorszym razie – zaprzestanie składania przyłbic (izolacja całego zespołu). Oferowane urządzenie rozwiązuje ten problem.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

Skala stosowania wyniku projektu będzie masowa – urządzenie może być wykorzystywane na terenie całego kraju oraz zagranicy, możliwości skalowania produkcji w ten sposób są również bardzo szerokie. Potencjalne oddziaływanie technologii jest na poziomie światowym.

Przewagi konkurencyjne technologii

Maszyna pomaga w złożeniu na życzenie przyłbicy z łatwo dostępnych materiałów, co jest szczególnie kluczowe w sytuacjach kryzysowych, gdy takich zasobów brakuje, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztu przyłbicy. Równocześnie, składanie przyłbicy ułatwia przechowywanie zasobów (złożona przyłbica zajmuje dużo miejsca i przechowywanie dużej ilości może powodować uszkodzenia).

Aspekt innowacyjny

Montaż przyłbic ochronnych w dostępnych wzorach jest prowadzony w sposób ręczny. Urządzenie do automatycznego montażu przyłbic ochronnych zgodnie z oryginalnym wzorem stanowi innowację produktową na poziomie co najmniej krajowym. Urządzenie wg. projektu pozwoli na zautomatyzowanie procesu wytwarzania przyłbic ochronnych z łatwo dostępnych komponentów.

Główna innowacyjność polega na automatyzacji procesu składania przyłbic i tym samym poprawie wydajności tego procesu, która to wydajność jest jednym z kluczowych elementów przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa – obecnie brak jest na terenie Polski maszyn tego typu.

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Obecnie, technologia chroniona jest własnym know-how, trwają przygotowania do złożenia zgłoszenia patentowego w UPRP.

Faza rozwoju technologii

Dostępny do demonstracji

Technologia znajduje się na 7 poziomie TRL, maszyna gotowa do demonstracji.

Uwagi do formy współpracy

Oferowana technologia została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”.

 
Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

  • opłata wstępna: 1000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
  • opłata licencyjna: 6,40% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii. 
Pracownik