Innowacyjna technologia wytwarzania cząstek magnetycznej krzemionki z odpadowego materiału magnetycznego

Facebook Linkedin Google

Innowacyjna technologia wytwarzania cząstek magnetycznej krzemionki z odpadowego materiału magnetycznego.

Numer referencyjny
Proto/8/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Oferujemy innowacyjną technologię produkcji magnetycznej krzemionki wykorzystywanej w testach diagnostycznych, m.in.  w procesie izolacji RNA wirusa SARS-COV2. 

Magnetyczna krzemionka wykorzystywana jest w testach genetycznych wykonywanych techniką rtPCR (real-time PCR). Tego typu testy są obecnie jedyną zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia metodą wykrywania infekcji wirusowej SARS-CoV-2. Badanie wykrywa obecność materiału genetycznego (RNA) wirusa w pobranych od pacjenta próbkach.

Rozwiązanie zastosowane w testach diagnostycznych, opierające się na magnetycznej krzemionce jest uznane jako złoty standard w ekstrakcji kwasów nukleinowych.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

W obecnym okresie pandemii polskie laboratoria diagnostyczne mają bardzo utrudniony dostęp do magnetycznej krzemionki lub dostawy zostały całkowicie wstrzymane. W związku z tym istnieje pilna potrzeba dostarczenia na polski rynek materiału taniego i łatwo dostępnego.

Opracowana technologia pozwala na zaspokojenie tego popytu poprzez innowacyjną metodę wytwarzania cząstek magnetycznej krzemionki z odpadowego materiału magnetycznego.

Korzyści z zastosowania technologii

Łatwy dostęp do substratów wchodzących w skład testów diagnostycznych, który pozwoli na zwiększenie dostępności świadczenia usług związanych z testowaniem pacjentów.

Zastosowanie technologii pozwoli na znaczne obniżenie ceny testów diagnostycznych.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

Potencjalnym odbiorcą produktów z opracowanej technologii są placówki diagnostyczne prowadzące badania nad detekcją zakażenia wirusami - np. SARS-COV2, ale również  zakażenia bakteryjne i inne badania genetyczne wykorzystujące w procesie izolację materiału genetycznego.

Przewagi konkurencyjne technologii

Proponowana technologia jest:

 • znacznie tańsza od istniejących,
 • ekologiczna, ponieważ w przeciwieństwie do innych,  polega na wielokrotnym wykorzystaniu odczynników używanych do wytwarzania materiału.  
Aspekt innowacyjny
 • wykorzystanie odpadowych materiałów magnetycznych - żadna z obecnych na świecie technologii (w Polsce w ogóle niedostępnej) nie wykorzystuje materiałów magnetycznych pochodzących z odpadów magnetycznych przetwórstwa metalurgicznego jako prekursora magnetycznej krzemionki,
 • recykling i wielokrotne wykorzystanie odczynników używanych w procesie produkcyjnym - podczas produkcji krzemionki wykorzystuje się kilka odczynników, które mogą ulegać recyklingowi i mogą być zawrócone do ponownej pracy w procesie wytwarzania krzemionki. Potencjał prośrodowiskowy i ekonomiczny nie jest obecnie wykorzystywany.
 • nowa metoda otrzymywania porowatej struktury krzemionkowej - proponowana technologia znacznie obniża kosztochłonność końcowego produktu przez wykorzystanie znacznie obniżonej zawartości etanolu na rzecz wody wykorzystanej w procesie – ta technologia nie została jeszcze opisana i zaproponowana w badaniach i przemyśle.

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Technologia chroniona jest obecnie własnym know-how, zdeponowanym w ZUT.

Faza rozwoju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji

Technologia znajduje się na poziomie TRL7 - przetestowana i gotowa do demonstracji

Uwagi do formy współpracy

Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

 • opłata wstępna: 5000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
 • opłata licencyjna: 4,89% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii.

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

 • dostęp do wyników badań,
 • dostęp do zdeponowanego know-how odnośnie metody produkcji.
Pracownik