Technologie składu granulatu tworzyw sztucznych oraz powłok odnawialnych o przedłużonym działaniu antywirusowym i antybakteryjnym do produkcji materiałów i elementów urządzeń

Facebook Linkedin Google

Oferujemy do licencjonowania technologie otrzymywania:
1. Kompozycji/produkcji granulatu tworzywa sztucznego o właściwościach antybakteryjnych oraz antywirusowych, która jest przeznaczona do formowania folii, w tym folii wielowarstwowych w procesach przetwórstwa termoplastycznego. Możliwe jest także wykorzystanie granulatu do formowania elementów i przedmiotów wykorzystywanych w życiu codziennym w miejscach publicznych, gdzie występuje duża rotacja osób, a tym samym wysokie ryzyko narażenia na zakażenie komórkami bakteryjnymi, cząsteczkami wirusów lub bezpośredni kontakt z nosicielami.
2. Powłoki odnawialnej o właściwościach antybakteryjnych oraz antywirusowych, która przeznaczona jest do pokrywania folii. Powlekana folia może zostać wykorzystana do zabezpieczania często dotykanych, płaskich powierzchni lub materiałów jednorazowego użytku.

Numer referencyjny
Proto/7/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  • Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Protolab-ciąg logotypów.png

 

Przedmiotem licencji jest technologia opracowania specjalistycznego materiału w postaci granulatu tworzywa sztucznego zawierającego mieszaninę substancji wykazującą aktywność antybakteryjną i  antywirusową. Granulat można wykorzystywać do otrzymywania różnych materiałów, przedmiotów i produktów użytkowych oraz jako dodatek funkcjonalny tzw. „koncentrat” do otrzymywania specjalistycznych granulatów. Formowane w ten sposób specjalistyczne surowce wyjściowe mogą być wykorzystywane do produkcji nie tylko elementów lub całych opakowań ale także elementów urządzeń codziennego użytku w tym sprzętu medycznego z wykorzystaniem typowych metod przetwórstwa tworzyw termoplastycznych. Przedmiotem licencji jest także skład oraz metodologia otrzymywania formulacji powłokotwórczej do otrzymywania powłoki odnawialnej. 

Technologia adresowana jest do przedsiębiorstw produkujących materiały, przedmioty i urządzenia wykonywane z tworzyw sztucznych (w tym opakowań) takich jak produkty sanitarne czy medyczne oraz wykorzystywane w miejscach narażenia na kontakt z osobami zakażonymi wirusami, w tym SARS-CoV-2

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Materiały użytkowe o właściwościach antybakteryjnych i antywirusowych w porównaniu z powszechnie dostępnymi, komercyjnymi materiałami, zapobiegają adhezji patogennych mikroorganizmów i/lub cząsteczek wirusów i/lub ich dezaktywację na powierzchni przedmiotów codziennego użytku lub sprzętu medycznego. Dzięki właściwościom antybakteryjnym i antywirusowym przedmiotów otrzymanych z aktywnego granulatu lub przedmiotów pokrytych powłoką aktywną lub warstwą ochronną z aktywnego granulatu, nie będzie konieczna częsta dezynfekcja tych przedmiotów z zastosowaniem metod chemicznych i fizycznych jakie wpływają na obniżenie jakości i trwałości produktów czy też powierzchni. Zapobiega to niszczeniu przedmiotów oraz obniża wydatnie koszt zakupu środków dezynfekujących. 

Biorąc pod uwagę fakt, że wirus SARS-CoV-2 utrzymuje się na powierzchni przedmiotów z tworzyw sztucznych ok. 3 dni, wytwarzanie tych przedmiotów z aktywnego granulatu lub pokrywanie tych przedmiotów 1. filmem z aktywnego granulatu lub 2. odnawialną powłoką aktywną uczyni te przedmioty bezpiecznymi, zdecydowanie zmniejszy możliwość infekowania potencjalnie narażonych. 

Testy przeprowadzone w jednostkach publicznych, wykazały aktywność powierzchni pokrytych:

1. Foliami zawierającymi substancje aktywne w osnowie polimerowej (tj. folii otrzymanych z aktywnego granulatu) od 1 do 6 dób (przez ten czas folie aktywne inaktywowały cząsteczki bakteriofaga Φ6, będącego surogatem wirusa SARS CoV-2 oraz znacząco redukowały liczebność bakterii Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli);

2. Foliami powlekanymi odnawialną powłoką aktywną do 1 doby (istnieje możliwość wielokrotnego nanoszenia mieszaniny powłokotwórczej na folię).

Czas aktywności jest uzależniony od powierzchni oraz częstości jej dotykania / używania.

Korzyści z zastosowania technologii

a) Możliwość wykorzystania jako surowca do produkcji bezpiecznych i aktywnych, naturalnych lub analogicznych do naturalnych substancji chemicznych, które mogą być bezpośrednio i szybko wdrożone do produkcji, 

b) Niska cena i łatwa dostępność powyższych surowców, co nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych nakładów na specjalistyczne procesy produkcji bioaktywnych związków jakie będą wymagały dodatkowych koszto- i czaso- chłonnych badań certyfikujących i zezwalających na ich użycie,

c) Zmniejszenie częstotliwości konieczności dezynfekcji przedmiotów, wyprodukowanych z użyciem wskazanej technologii - oszczędność czasu oraz kosztów,

d) Możliwość uzyskania transparentnych oraz nietłustych folii o świeżym zapachu, z zachowaniem ich aktywności antywirusowej i antybakteryjnej.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

Technologia może znaleźć zastosowanie w branżach:

a) produkcji sprzętu medycznego,

b) produkcji przedmiotów codziennego użytku, funkcjonujących w szczególności w miejscach użyteczności publicznej (klamki, poręcze itp.),

c) produkcji opakowań,

d) produkcji folii na materiały typu pinpady terminali płatniczych, bankomatów, przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych przez dużą liczbę użytkowników,

e) związanych z szeroko pojętymi materiałami sztucznymi.

Przewagi konkurencyjne technologii

W chwili obecnej oferowane są rozwiązania służące tylko do bezpośredniej dezynfekcji chwilowej lub w nielicznych przypadkach oferowane są lakiery/farby, dedykowane do powlekania, wykazujące właściwości antybakteryjne. Można je zastosować w procesie natrysku na gotowy wyrób. Jednak większość z tych materiałów nie wykazuje właściwości antywirusowych. Prezentowana technologia rozwiązuje ten problem, przedstawiając do komercjalizacji sposób otrzymywania granulatu tworzywa sztucznego oraz powłoki aktywnej, o właściwościach antybakteryjnych oraz antywirusowych.

Dodatkowo, przyspieszone postarzanie powłok (odnawialnych za pomocą promieniowania Q-SUN oraz poprzez gładzikowanie) nie wpłynęlo na ich aktywność.

Przedstawione czasy aktywności, wynikają z przeprowadzenia testów praktycznych w następujących jednostkach:
1. Główna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (aplikacja na drzwi wejściowe, drzwi do toalet, blaty biurek, ściany przy drzwiach, włączniki światła, klamki i poręcze)
2. Lotnisko im. NZZ "Solidarność" Szczecin - Goleniów (aplikacja na drzwi do toalet, włączniki światła, bramki)
3. Prom pasażerski (aplikacja na drzwi do toalet, włączniki światła)
4. Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. (aplikacja na drzwi wejściowe, drzwi do stołówki, drzwi do toalet, włączniki światła, wyświetlacz drukarki, przyciski wind).

Aspekt innowacyjny

Innowacyjność jest związana z otrzymaniem dotychczas niewystępującego na rynku surowców i specjalistycznych materiałów do przetwórstwa tworzyw sztucznych, funkcjonalnego granulatu tworzywa sztucznego, przeznaczonego do formowania materiałów codziennego użytku, o właściwościach przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych.

Podczas badań, przeprowadzonych w ramach Komponentu II projektu, uzyskano transparentną folię o świeżym zapachu, zawierającą substancje aktywne w osnowie polimerowej oraz transparentną, bezwonną powłokę, której koszt produkcji nie powinien odbiegać od konkurencyjnych rozwiązań na rynku, dzięki zastosowaniu łatwo dostępnych na rynku składników.

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Technologia chroniona jest obecnie własnym know-how, zdeponowanym w ZUT.

Faza rozwoju technologii

Dostępny do demonstracji

Technologia znajduje się obecnie na poziomie TRL8 - Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji, po stronie Licencjobiorcy pozostaje dostosowanie technologii do warunków produkcyjnych, przy wsparciu Uniwersytetu (jeżeli będzie to wymagane, co będzie regulowane oddzielną umową).

Uwagi do formy współpracy

Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

  • opłata wstępna: 7000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
  • opłata licencyjna: 5,40% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii. 

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

  • informacje jakie substancje aktywne zostały zastosowane,
  • w jakich ilościach dodawane są powyższe substancje do danego tworzywa badanego w projekcie,
  • w jakich warunkach i jakimi metodami będzie otrzymywana mieszanka granulat polimeru (tworzywo sztuczne) + mieszanina substancji aktywnych,
  • jakie będą warunki przetwórstwa takiego granulatu, zawierającego mieszaninę substancji bioaktywnych,
  • jakie były wyniki badań właściwości antywirusowych oraz antybakteryjnych dla materiałów foliowych oraz jakie były wyniki analizy. pozostałych właściwości, w tym mechanicznych, badanych w ramach projektu) w porównaniu do materiału niemodyfikowanego. 
Pracownik