Przystawka do regulacji ilości podawanego proszku w urządzeniu do selektywnego stapiania albo spiekania proszków oraz urządzenie

Facebook Linkedin Google

Opracowana została przystawka do urządzenia do selektywnego stapiania proszków wiązką lasera (SLM) umożliwiająca wykonywanie przedmiotów o niewielkich rozmiarach przy zastosowaniu niewielkiej ilości proszku. W zgłoszeniu zastrzeżone zostało urządzenie wyposażone w opracowaną przystawkę.

Numer referencyjny
P983
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Ze względu na skomplikowany proces podawania proszku do komory roboczej urządzenia SLM bardzo trudne jest wykonywanie serii przedmiotów z różnych materiałów. Ze względu na zaistnienie takiej potrzeby zostało opracowane urządzenie służące do budowania przedmiotów w urządzeniu SLM bez konieczności użycia systemu podawania proszków z urządzenia. Przystawka została tak zbudowana, że umożliwia przy niewielkim wysiłku dopasowanie obszaru podawania proszku do niezbędnego minimum dla zbudowania przedmiotu o określonej geometrii. Dzięki temu można wykonywać przedmioty z trudnych do uzyskania proszków oraz z drogich materiałów bez konieczności używania ich w dużych ilościach.
Dzięki pominięciu systemu podawania proszków z urządzenia do minimum zostały  ograniczone również czynności związane ze zmianą materiału.
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa joint-venture
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Oszczędność materiału

Aspekt innowacyjny

Ułatwienie pracy z małymi elementami

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Faza rozwoju technologii

Dostępny do demonstracji
Pracownik