Przygotowanie biomasy drobnoustrojów z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Facebook Linkedin Google

Usługa polegająca na przygotowaniu biomasy drobnoustrojów z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Numer referencyjny
KF4
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Dzięki zastosowaniu bioreaktora typu airlift wyposażonego w generatory wirującego pola magnetycznego możliwe jest uzyskanie znacznie większej ilości biomasy w porównaniu z metodami klasycznymi. Ponadto, biomasa otrzymana w bioreaktorze airlift wspomaganym wirującym polem magnetycznym charakteryzuje się wysoką i stabilną aktywnością metaboliczną podczas całego procesu produkcyjnego. 
Bioreaktor typu airlift wyposażony w generatory wirującego pola magnetycznego pozwala również na redukcję w zużyciu energii elektrycznej oraz obniżenie zapotrzebowania na surowce wykorzystywane w trakcie prowadzonego bioprocesu. Proponowana technologia zakłada brak mieszania mechanicznego (jest ono zastąpione mieszaniem magnetycznym). Innowacyjność bioreaktora polega na: zastosowaniu pola siłowego w celu zintensyfikowania procesu mieszania; uzyskaniu lepszego transportu masy, pozwalającego na efektywne wykorzystanie pożywki hodowlanej; wykorzystaniu ciepła wynikającego z zastosowania wirującego pola magnetycznego.
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej
Aspekt innowacyjny

zwiększenie ilości biomasy

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how
Pracownik