Przygotowanie inokulum bakterii wytwarzających celulozę z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Facebook Linkedin Google

Usługa polegająca na przygotowaniu inokulum bakterii wytwarzających celulozę z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Numer referencyjny
KF3
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Dzięki zastosowaniu bioreaktora typu airlift wyposażonego w generatory wirującego pola magnetycznego możliwe jest uzyskanie inokulum o ponad 200-krotnie większej gęstości komórek w porównaniu z metodami klasycznymi. Ponadto, inokulum otrzymane w bioreaktorze airlift wspomaganym wirującym polem magnetycznym charakteryzuje się wysoką i stabilną aktywnością metaboliczną podczas całego procesu produkcyjnego. Celuloza bakteryjna, która otrzymywana jest z przygotowanego inokulum charakteryzuje się właściwościami fizyko-chemicznymi równie dobrymi, jak w przypadku materiału wytworzonego z wykorzystaniem inokulum przygotowanego w sposób konwencjonalny. 

Bioreaktor typu airlift wyposażony w generatory wirującego pola magnetycznego pozwala również na redukcję w zużyciu energii elektrycznej oraz obniżenie zapotrzebowania na surowce wykorzystywane w trakcie prowadzonego bioprocesu. Proponowana technologia zakłada brak mieszania mechanicznego (jest ono zastąpione mieszaniem magnetycznym). Innowacyjność bioreaktora polega na: zastosowaniu pola siłowego w celu zintensyfikowania procesu mieszania; uzyskaniu lepszego transportu masy, pozwalającego na efektywne wykorzystanie pożywki hodowlanej; wykorzystaniu ciepła wynikającego z zastosowania wirującego pola magnetycznego (https://www.mdpi.com/2073-4360/13/22/3950).

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej
Aspekt innowacyjny

znaczne zwiększenie głęstości komórek

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how
Pracownik