Usługi Katedry Wysokich Napięć i Elektroenergetyki

Facebook Linkedin Google

Zakres kompetencji Katedry Wysokich Napięć i Elektroenergetyki

Numer referencyjny
WE/04/2023
Typ oferty
Ekspertyzy
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Elektryczny

Tematyka badań naukowych Katedry Wysokich Napięć i Elektroenergetyki


•    algorytmy pomiarowe i obliczeniowe do badania stanów nieustalonych w systemach elektroenergetycznych
•    algorytmy obliczeniowe i pomiarowe do analizy pól elektromagnetycznych 50 Hz wokół linii i stacji elektroenergetycznych
•    analiza numeryczna pól elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych
•    analiza wpływu przyłączania OZE i magazynów energii na pracę systemu elektroenergetycznego
•    analizy wpływu podmiotów przyłączanych na pracę systemu elektroenergetycznego
•    aspekty technologiczne wykonawstwa i eksploatacji elektroenergetycznych sieci okrętowych
•    badania dotyczące strat mocy w sieciach elektroenergetycznych
•    badania materiałów elektrotechnicznych
•    badania materiałów z recyklingu pod kątem ponownego ich użycia w elektrotechnice
•    badania przesyłu energii elektrycznej z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego
•    badania środowiskowe materiałów i urządzeń
•    bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych
•    diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
•    dobór urządzeń kompensujących moc bierną w elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii
•    materiały elektrotechniczne do trudnych warunków eksploatacyjnych
•    modelowanie pól cieplnych w urządzeniach elektrycznych
•    ocena stanu technicznego generatorów i transformatorów
•    problemy dozymetrii pól elektromagnetycznych o częstotliwości przemysłowej
•    spektroskopia dielektryczna ultraniskich i ultrawysokich częstotliwości
•    systemy eksploatacji urządzeń elektrycznych
•    technika wysokich napięć
•    technologia i zarządzanie procesami wytwarzania wyposażenia elektrycznego z uwzględnieniem wymagań jakościowych
•    wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe
•    współpraca elektrowni wiatrowych z systemem elektroenergetycznym
•    współpraca zabezpieczeń elektroenergetycznych podmiotów przyłączanych do systemu elektroenergetycznego z istniejącymi zabezpieczeniami
•    wyznaczanie stref ochronnych wokół źródeł pól elektromagnetycznych
•    zastosowanie algorytmów opartych na metodzie elementów skończonych do diagnostyki transformatorów i urządzeń elektrycznych
•    zastosowanie elektrotechnologii w ochronie środowiska
•    zastosowanie wibroakustyki w diagnostyce transformatorów i urządzeń elektrycznych
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Badania prowadzone w KWNiE dotyczą głównie tematyki wysokonapięciowej, diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych i modelowania zjawisk w nich zachodzących. Wykonywane są analizy systemów elektroenergetycznych, m.in. wpływu poszczególnych urządzeń na ich pracę i stabilność oraz analizy przyłączeniowe. Prowadzi się także badania klimatyczne i starzeniowe układów izolacyjnych.

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how
Pracownik