Immobilizacja drobnoustrojów probiotycznych na nośnikach na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym

Facebook Linkedin Google

Usługa polecająca na immobilizacji drobnoustrojów probiotycznych na nośnikach na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym

Numer referencyjny
KF2
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Przedmiotem usługi jest wytwarzanie celulozy bakteryjnej 
z immobilizowanymi drobnoustrojami probiotycznymi, np. z rodzaju Lactobacillus, z wykorzystaniem bakterii z gatunku Komagataeibacter xylinus oraz bioreaktora wspomaganego wirującym polem magnetycznym. 
Usługa zakłada przeprowadzenie immobilizacji drobnoustrojów wewnątrz celulozy bakteryjnej modyfikowanej wirującym polem magnetycznym. Immoblilizacja zapewnia ochronę drobnoustrojów przed niekorzystnymi warunkami środowiska (m in. solami kwasów żółciowych, enzymami trawiennymi i sokiem żołądkowym), a tym samym pozwala na istotne zwiększenie ich przeżywalności w niekorzystnych warunkach środowiska 
w porównaniu do komórek niezimmobilizowanych. Dodatkowo, oprócz właściwości ochronnych, wykorzystanie nośnika na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej wirującym polem magnetycznym, pozwala na wymianę składników odżywczych ze środowiska, dzięki czemu komórki bakterii probiotycznych są zdolne do rozmnażania.
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej
Aspekt innowacyjny

zwiększenie ich przeżywalności drobnoustrojów w niekorzystnych warunkach środowiska 
w porównaniu do komórek niezimmobilizowanych

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how
Pracownik