Mikro- i Nanotechnologie

Immobilizacja drobnoustrojów probiotycznych na nośnikach na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym

Numer referencyjny
KF2
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Mikro- i Nanotechnologie
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na immobilizacji drobnoustrojów probiotycznych na nośnikach na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym

Technologie mikrokapsułkowania

Numer referencyjny
51/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Farmaceutyki
Farmacja i Leki
Mikro- i Nanotechnologie
Technologie dla przetwórstwa
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Technologie mikrokapsułkowania opracowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań z zastosowaniem różnych metod fizyko-chemicznych przeznaczonych do immobilizacji substancji aktywnych, np. biologicznie-aktywnych – enzymów, żywych komórek itp. oraz dodatków funkcjonalnych do żywności (maskowanie smaku i zapachu, ochrona przed działaniem środowiska zewnętrznego).