Technologie mikrokapsułkowania

Facebook Linkedin Google

Technologie mikrokapsułkowania opracowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań z zastosowaniem różnych metod fizyko-chemicznych przeznaczonych do immobilizacji substancji aktywnych, np. biologicznie-aktywnych – enzymów, żywych komórek itp. oraz dodatków funkcjonalnych do żywności (maskowanie smaku i zapachu, ochrona przed działaniem środowiska zewnętrznego).

Numer referencyjny
51/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Technologie mikrokapsułkowania opracowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań z zastosowaniem różnych metod fizyko-chemicznych przeznaczonych do immobilizacji substancji aktywnych, np. biologicznie-aktywnych – enzymów, żywych komórek itp. oraz dodatków funkcjonalnych do żywności (maskowanie smaku i zapachu, ochrona przed działaniem środowiska zewnętrznego).

Oczekiwana forma współpracy
Umowa joint-venture
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Aspekt innowacyjny

Wykorzystanie substancji pochodzenia naturalnego dopuszczonych do kontaktu z żywnością oraz substancji, które mogą być zastosowane w przemyśle farmaceutycznym, w medycynie oraz innych technikach przemysłowych. Technologia oparta na innowacyjnych procesach formowania mikrokapsuł (metoda elektrostatyczna, elektrowibracyjna itd.) jak również na tradycyjnych procesach przemysłowych (suszenie rozpyłowe, koekstruzja)

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany

Faza rozwoju technologii

Gotowa technologia

Prace rozwojowe i celowe dotyczące opracowania/dostosowania już wcześniej opracowanej metody mikrokapsułkowania do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Uwagi do formy współpracy

opis ewentualnej działalności: Producent żywności, w szczególności przetworów rybnych.

Pracownik