Proszki zawierające bakterie probiotyczne oraz nienasycone kwasy tłuszczowe i sposób ich otrzymywania

Facebook Linkedin Google

Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią otrzymywania proszków zawierających bakterie probiotyczne i nienasycone kwasy tłuszczowe metodą suszenia rozpyłowego.

Numer referencyjny
3/2017
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  • Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje technologię otrzymywania proszków zawierających bakterie probiotyczne i nienasycone kwasy tłuszczowe metodą suszenia rozpyłowego. Dzięki tej technologii można produkować proszek zawierający w swoim składzie zarówno bakterie probiotyczne jak i nienasycone kwasy tłuszczowe.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Przedmiotem komercjalizacji jest prozdrowotny produkt spożywczy, który można wykorzystać jako:


•    posypkę do świeżych surówek zarówno w użytku domowym jaki i w obiektach żywienia zbiorowego, cateringu, restauracjach, barach itp.,
•    dodatek do wyrobów garmażeryjnych np.: klusek, pierogów itp.,
•    dodatek funkcjonalny do wzbogacenia wyrobów przemysłu czekoladowego, piekarniczego i mięsnego.

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

Branża spożywcza

Przewagi konkurencyjne technologii

Przewagi konkurencyjne technologii:


•    oryginalne rozwiązane na spotykane do tej pory na rynku, łączące bakterie probiotyczne z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi (NNKT),
•    rozwiązanie stanowi dodatek do gotowych produktów spożywczych powodując wzrost ich wartości odżywczych,
•    możliwość zastosowania w  gotowych produktach.

Aspekt innowacyjny

Technologia rozwiązuje następujące problemy:


•    obniża koszty transportu,
•    ułatwia składowanie,
•    obniża podatność na zmiany mikrobiologiczne,
•    zwiększa stabilność produktu.

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany

Polskie zgłoszenie patentowe - P.405575, zgłoszenie patentowe w trybie PCT - PCT/PL2013/050036

Faza rozwoju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji

Zweryfikowano komponenty technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (TRL 6)

Pracownik