Odżywianie i Zdrowie

Proszki zawierające bakterie probiotyczne oraz nienasycone kwasy tłuszczowe i sposób ich otrzymywania

Numer referencyjny
3/2017
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Odżywianie i Zdrowie
Jednostka naukowa
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią otrzymywania proszków zawierających bakterie probiotyczne i nienasycone kwasy tłuszczowe metodą suszenia rozpyłowego.

Sposób określania stopnia dojrzałości sera

Numer referencyjny
P748
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Metody badania i analiz
Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości
Bezpieczne metody produkcyjne
Odżywianie i Zdrowie
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób określania stopnia dojrzałości sera w trakcie procesu dojrzewania charakteryzuje się tym, że określa się go dokonując pomiaru spektrometrycznego parametrów barwy L*, a* i b* Huntera na powierzchni badanego sera.

Technologia solenia filetów ze śledzia

Numer referencyjny
50/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie dla przetwórstwa
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Odżywianie i Zdrowie
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Technologia solenia filetów ze śledzia oparta na opatentowanym składzie środków konserwujących. Technologia pozwala poprawić smak, wygląd i trwałość filetów.

Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych z rdzeniem zawierającym materiał o charakterze hydrofobowym, powstających w wyniku tworzenia kompleksów polielektrolitowych

Numer referencyjny
P44
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Mieszanie, Separowanie
Farmaceutyki
Odżywianie i Zdrowie
Środowisko
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa