Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Doradztwo w zakresie konstrukcji bioreaktorów z generatorami pól magnetycznych do procesów mikrobiologicznych

Numer referencyjny
KF7
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Projektowanie i prototypowanie
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Doradztwo w zakresie konstrukcji bioreaktorów z generatorami pól magnetycznych do procesów mikrobiologicznych

Oceny lub ekspertyza w zakresie wpływu pola magnetycznego na komórki tkankowe (eukariotyczne)

Numer referencyjny
KF6
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Biologia komórkowa i molekularna
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na wykonaniu oceny lub ekspertyzy w zakresie wpływu pola magnetycznego na komórki tkankowe (eukariotyczne)

Ocena lub ekspertyza w zakresie wpływu pola magnetycznego na drobnoustroje

Numer referencyjny
KF5
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Biologia komórkowa i molekularna
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na wykonaniu oceny lub ekspertyzy w zakresie wpływu pola magnetycznego na drobnoustroje

Przygotowanie biomasy drobnoustrojów z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Numer referencyjny
KF4
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Mikrobiologia
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polegająca na przygotowaniu biomasy drobnoustrojów z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Przygotowanie inokulum bakterii wytwarzających celulozę z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Numer referencyjny
KF3
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Medycyna, zdrowie człowieka
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polegająca na przygotowaniu inokulum bakterii wytwarzających celulozę z wykorzystaniem bioreaktora typu airlift wspomaganego wirującym polem magnetycznym

Immobilizacja drobnoustrojów probiotycznych na nośnikach na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym

Numer referencyjny
KF2
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Mikro- i Nanotechnologie
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na immobilizacji drobnoustrojów probiotycznych na nośnikach na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym

Wytwarzaniu biomateriałów na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym o polepszonych właściwościach sorpcyjnych

Numer referencyjny
KF01
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie materiałowe
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługa polecająca na wytworzeniu biomateriałów na bazie celulozy bakteryjnej modyfikowanej polem magnetycznym o polepszonych właściwościach sorpcyjnych

Areator destrafikacyjny do napowietrzania zbiorników wodnych

Numer referencyjny
P894
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Inne technologie przemysłowe
Turbiny, urządzenia fluidalne, silniki tłokowe, energia skojarzona
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych

Numer referencyjny
28/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Kontrola pochodzenia
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich oraz przydatności pasz do skarmiania (jakości)

Numer referencyjny
27/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Badania kliniczne, testy
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Weterynaria
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Ekspertyzy w zakresie:
1. prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich,
2. przydatności pasz do skarmiania (jakości).