Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Areator destrafikacyjny do napowietrzania zbiorników wodnych

Numer referencyjny
P894
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Inne technologie przemysłowe
Turbiny, urządzenia fluidalne, silniki tłokowe, energia skojarzona
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych

Numer referencyjny
28/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Kontrola pochodzenia
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich oraz przydatności pasz do skarmiania (jakości)

Numer referencyjny
27/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Badania kliniczne, testy
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Weterynaria
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Ekspertyzy w zakresie:
1. prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich,
2. przydatności pasz do skarmiania (jakości).

Opracowanie techniki lęgu strusi i emu

Numer referencyjny
10/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Weterynaria
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Opracowanie techniki lęgu strusi i emu

Badania, pomiary i usługi analityczne pasz, mięsa i krwi

Numer referencyjny
9/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Biokontrola
Weterynaria
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługi analityczno-badawcze w zakresie:

1. Podstawowej analizy chemicznej pasz (s.m., białko, tłuszcz, popiół), mięsa i jaj,
2. Oznaczania pierwiastków we krwi, w mięsie, w jajach i w mieszankach paszowych,
3. Oznaczania poziomu cholesterolu w żółtkach jaj, we krwi i w mięsie.

Ekspertyzy w zakresie rozrodu, wylęgu, utrzymania i żywienia drobiu

Numer referencyjny
8/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Ekspertyzy w zakresie:

1. rozrodu i wylęgu drobiu,
2. utrzymania drobiu - żywienia drobiu.

Badania w zakresie higieny zwierząt i profilaktyki

Numer referencyjny
103/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Weterynaria
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Usługi analityczno - badawcze w zakresie:

1. Oznaczania poziomu selenu (w surowicy, nerkach i wątrobie),
2. Badania hematologicznego krwi zwierząt gospodarskich,
3. Diagnozy i profilaktyka inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich i wolno żyjących.

Doradztwo w zakresie układu wydalniczego zwierząt oraz fizjiologii ciąży

Numer referencyjny
6/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Weterynaria
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Komplesowe doradztwo w zakresie:

1. Fizjologii ciąży zwierząt,
2. Oceny sprawności układu wydalniczego,
3. Profilaktyki i postępowanie w zaburzeniach gospodarki wodno-mineralnej u zwierząt gospodarskich.

Podstawowe analizy chemiczne składu płynów ustrojowych

Numer referencyjny
4/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Cytologia, Nowotwory, Onkologia
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Podstawowe analizy chemiczne składu płynów ustrojowych (krew, mocz).