Oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych

Facebook Linkedin Google
Numer referencyjny
28/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Badania, pomiary, usługi analityczne w zakresie:
1. oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych: - sucha masa, 
- popiół
- białko ogólne i właściwe,
- ekstrakt eterowy, 
- włókno surowe (celuloza, lignina, pentozany)
- łatwo hydrolizujące węglowodany (glukoza, cukry i skrobia),
2. NDF, ADF, ADL,
3. związki mineralne (Ca, P, Na, K),
4. substancje anty żywieniowe (alkaloidy, tanina, mocznik, amoniak),
5. karoteny,
6. skład aminokwasowy wraz z oceną wartości białka,
7. wilgotność i pH kiszonek oraz lotne kwasy tłuszczowe (kwas mlekowy,
octowy i masłowy) wraz z oceną wg klucza królewieckiego i skali Fliega.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Badania, pomiary, usługi analityczne w zakresie:

1. Oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych: 
- sucha masa, 
- popiół, 
- białko ogólne i właściwe,
- ekstrakt eterowy, 
- włókno surowe (celuloza, lignina, pentozany)
- łatwo hydrolizujące węglowodany (glukoza, cukry i skrobia),
2. NDF, ADF, ADL,
3. Związki mineralne (Ca, P, Na, K),
4. Substancje anty żywieniowe (alkaloidy, tanina, mocznik, amoniak),
5. Karoteny,
6. Skład aminokwasowy wraz z oceną wartości białka,
7. Wilgotność i pH kiszonek oraz lotne kwasy tłuszczowe (kwas mlekowy,
octowy i masłowy) wraz z oceną wg klucza królewieckiego i skali Fliega.

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Faza rozwouju technologii

Gotowa technologia