Jakość i bezpieczeństwo żywności

Sposób wyznaczania parametrów reologicznych materiałów lepkosprężystych i urządzenie do jego realizacji

Numer referencyjny
P47
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze
Technologie dla przetwórstwa
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów pochodzenia organicznego

Numer referencyjny
5/2016
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Jednostka naukowa
Katedra Technologii Żywności

Przedmiotem wynalazku jest reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów pochodzenia organicznego, zwłaszcza do przypraw, wzbudzanej w środowisku gazowym (modyfikowanym w zależności od sterylizowanego produktu) w przestrzeni międzyelektrodowej, które to elektrody zasilane są impulsowo wysokim napięciem o zmiennym kształcie, amplitudzie oraz częstotliwości powtarzania.

Panierka i sposób wytwarzania panierki

Numer referencyjny
P826
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Jednostka naukowa
Katedra Technologii Żywności

Sposób określania stopnia dojrzałości sera

Numer referencyjny
P748
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Metody badania i analiz
Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości
Bezpieczne metody produkcyjne
Odżywianie i Zdrowie
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób określania stopnia dojrzałości sera w trakcie procesu dojrzewania charakteryzuje się tym, że określa się go dokonując pomiaru spektrometrycznego parametrów barwy L*, a* i b* Huntera na powierzchni badanego sera.

Sposób bezigłowego nastrzykiwania materiału biologicznego roztworami technologicznymi

Numer referencyjny
P315
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze
Technologie dla przetwórstwa
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych

Numer referencyjny
28/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Kontrola pochodzenia
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich oraz przydatności pasz do skarmiania (jakości)

Numer referencyjny
27/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Badania kliniczne, testy
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Weterynaria
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Ekspertyzy w zakresie:
1. prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich,
2. przydatności pasz do skarmiania (jakości).