Prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich oraz przydatności pasz do skarmiania (jakości)

Facebook Linkedin Google

Ekspertyzy w zakresie:
1. prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich,
2. przydatności pasz do skarmiania (jakości).

Numer referencyjny
27/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Ekspertyzy w zakresie:

1. prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich,

2. przydatności pasz do skarmiania (jakości).

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Faza rozwoju technologii

Gotowa technologia
Pracownik