Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości

Sposób określania stopnia dojrzałości sera

Numer referencyjny
P748
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Metody badania i analiz
Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości
Bezpieczne metody produkcyjne
Odżywianie i Zdrowie
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób określania stopnia dojrzałości sera w trakcie procesu dojrzewania charakteryzuje się tym, że określa się go dokonując pomiaru spektrometrycznego parametrów barwy L*, a* i b* Huntera na powierzchni badanego sera.

Prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich oraz przydatności pasz do skarmiania (jakości)

Numer referencyjny
27/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Badania kliniczne, testy
Produkcja zwierzęca, Hodowla
Weterynaria
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Ekspertyzy w zakresie:
1. prawidłowości żywienia zwierząt gospodarskich,
2. przydatności pasz do skarmiania (jakości).