Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych

Numer referencyjny
P1047
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

Przedmiotem wynalazku jest zgłoszony do opatentowania sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych występujących na przykład jako zanieczyszczenie wód i ścieków lub składnik w lekach, czy w produktach handlowych chemii użytkowej m.in. w kosmetykach, środkach czyszczących i piorących.

Urządzenie do bezigłowego nastrzykiwania mięsa

Numer referencyjny
P1038
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologia żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Przystawka do regulacji ilości podawanego proszku w urządzeniu do selektywnego stapiania albo spiekania proszków oraz urządzenie

Numer referencyjny
P983
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Projektowanie i prototypowanie
Obróbka plastyczna
Narzędzia mechaniczne
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Opracowana została przystawka do urządzenia do selektywnego stapiania proszków wiązką lasera (SLM) umożliwiająca wykonywanie przedmiotów o niewielkich rozmiarach przy zastosowaniu niewielkiej ilości proszku. W zgłoszeniu zastrzeżone zostało urządzenie wyposażone w opracowaną przystawkę.

Urządzenie do zwiększania stopnia absorpcji amoniaku w pulpie nawozowej NP

Numer referencyjny
P936
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do absorpcji amoniaku w pulpie nawozowej.

Areator destrafikacyjny do napowietrzania zbiorników wodnych

Numer referencyjny
P894
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Inne technologie przemysłowe
Turbiny, urządzenia fluidalne, silniki tłokowe, energia skojarzona
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Metoda długookresowego przechowywania elektronicznych dokumentów zdrowotnych w rozproszonych rejestrach medycznych.

Numer referencyjny
4/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwarzanie informacji, Systemy informatyczne, Zarządzanie obiegiem
Jednostka naukowa
Wydział Informatyki

Technologia zapewnienia niezaprzeczalności EHR (elektronicznych dokumentów zdrowotnych/ elektronicznej karty pacjenta) przechowywanych w rozproszonych rejestrach elektronicznych.

Zastosowanie tworzywa EPY do montażu szyn prowadnicowych.

Numer referencyjny
3/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Narzędzia mechaniczne
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Stosowanie tworzywa EPY do montażu tocznych układów prowadnicowych w obrabiarkach skrawających do metali polega na naniesieniu cienkiej warstwy tworzywa chemoutwardzalnego EPY na części powierzchni łoża, do której ma być mocowana szyna prowadnicowa. Tworzywo wypełnia mikronierówności występujące na przylegających powierzchniach a jego nadmiar usuwany jest przez ich dociskanie podczas dokręcania śrub mocujących.

Wielowarstwowy hydrożel samoprzylepny

Numer referencyjny
P883
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wielowarstwowy hydrożel samoprzylepny

Otrzymywanie cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej

Numer referencyjny
2/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Innowacyjna na naszym rynku technologia produkcyjna cyklodekstryn, które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej oraz inne sektory gospodarcze powodując jednocześnie wzrost konkurencyjności w regionie, na rynku krajowym a w przyszłości i na rynku światowym.

Pomiar zawilgocenia izolacji oraz nieinwazyjna identyfikacja osadów w transformatorach energetycznych

Numer referencyjny
1/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przesył i magazynowanie energii
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Technologia dotyczy zmiany procesów elektrycznych granicy fazy papier-olej kanałów olejowych transformatorów energetycznych pod wpływem różnej morfologii (zawilgocenie, temperatura, osady)