Pochodna 4,5-diarylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu i sposób otrzymywania pochodnej 4,5-diarylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu

Facebook Linkedin Google

Przedmiotem oferty jest, zgłoszona do opatentowana, technologia wytwarzania funkcjonalizowanych pierścieniami aromatycznymi związków organicznych z układem 4-(3-hydroksyfenylo)-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu.

Numer referencyjny
P1155
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

Przedmiotem oferty jest, zgłoszona do opatentowana, technologia wytwarzania funkcjonalizowanych pierścieniami aromatycznymi związków organicznych z układem 4-(3-hydroksyfenylo)-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu. Związki te, ze względu na udokumentowane działanie antyproliferacyjne w stosunku do komórek raka ludzkiego, mogą być stosowane w leczeniu raka.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Aspekt innowacyjny

Oferowana technologia dostarcza nowych związków organicznych z układem 4-(3-hydroksyfenylo)-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu, które wykazują działanie antyproliferacyjne w stosunku do komórek raka ludzkiego i mogą być wykorzystane do otrzymania nowych leków przeciwrakowych. 

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Faza rozwoju technologii

Faza badań, rozwój