Usługi specjalistyczne w zakresie zarządzania barwą

Facebook Linkedin Google

Zespół naukowców z Wydziału Informatyki ZUT oferuje wsparcie w zakresie zarządzania barwą i standaryzacji procesu produkcji. Oferta dotyczy następujących obszarów:

• Projektowanie i dystrybucja treści cyfrowych
• Zarządzanie przepływem prac
• Informatyzacja poligrafii
• Kolorymetria i zarządzanie barwą
• Kontrola jakości i standaryzacja procesu drukowania
• Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych
• Lean management (zarządzanie odchudzone)

Numer referencyjny
4/2014
Typ oferty
Ekspertyzy
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Informatyki

Aż 80% informacji dociera do mózgu za pośrednictwem wzroku. Atrakcyjność produktu jest podkreślana przez jego barwę. Ta, wraz z designem wyróżnia produkt i tworzy wartość dla klienta. Systemy identyfikacji wizualnej firmy wykorzystują spójny system barw do wyróżnienia firmy i jej produktów. Brak świadomości i wiedzy w zakresie komunikowania się z klientami przy pomocy barw prowadzi do niepełnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem jestwdrożenie w firmie systemu zarządzania barwą oraz standaryzacja procesów produkcyjnych.

Oferta zespołu WI ZUT obejmuje:
• Kolorymetrię i zarządzanie barwą,
• Projektowanie i dystrybucję treści cyfrowych,
• Kontrolę jakości i standaryzację procesu drukowania,
• Symulację i optymalizację procesów produkcyjnych,
• Lean management.

Zespół w pracy używa zaawansowanych metod, m.in.:
• kolorymetrii,
• statystycznej kontroli procesów.

Naukowcy dysponują laboratorium, wyposażonym w:
• Specjalistyczne oprogramowania,
• Spektrofometry,
• Mikroskopy,
• System wizualnej oceny barwy.

 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Skorzystanie z usług specjalistycznych umożliwi:
• opracowanie spójnego przepływu informacji o barwie z wykorzystaniem profili ICC,
• wdrożenie standardów w zakresie pracy z barwami,
• obniżenie kosztów pop rzez optymalny dobór farb,
• podniesienie jakości produktów oraz obniżenie poziomu odpadów produkcyjnych.

 

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Faza rozwouju technologii

Gotowa technologia

Zespół posiada rozległe doświadczenie w realizacji usług dla klientów biznesowych. Wybrane realizacje:
• Zbieranie danych z maszyn drukujących w celu ich analizy i określenia przyszłych nastaw.
• Zbadanie wybranych parametrów procesu bezpośredniego druku sublimacyjnego na tekstyliach.
• Analiza technologii wielkoformatowego wysokojakościowego druku cyfrowego tuszami lateksowymi.
• Analiza technologii bezpośredniego i transferowego zadruku dzianin poliestrowych farbami sublimacyjnymi.