Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Sposób wytwarzania prekursora samoprzylepnych taśm strukturalnych przewodzących prąd elektryczny oraz połączenie materiałów przewodzących prąd elektryczny

Numer referencyjny
P866
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Sposób wytwarzania prekursora samoprzylepnych taśm strukturalnych przewodzących prąd elektryczny oraz połaczenie materiałów przewodzących prąd elektryczny.

Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makromeru

Numer referencyjny
P840
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Polimerów

Reaktor polimeryzacyjny

Numer referencyjny
P837
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Reaktor polimeryzacyjny

Sposób modyfikowania kauczukowych klejów samoprzylepnych poliolefinami

Numer referencyjny
P822
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Sposób modyfikowania kauczukowych klejów samoprzylepnych poliolefinami.

Panierka i sposób wytwarzania panierki

Numer referencyjny
P826
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Jednostka naukowa
Katedra Technologii Żywności

Sposób wytwarzania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych

Numer referencyjny
P828
Typ oferty
Oferta szkoleniowa
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Sposób wytwarzania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych.

Sposób znakowania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych znacznikami fluoroscencyjnymi

Numer referencyjny
P829
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Sposób znakowania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych znacznikami fluoroscencyjnymi.

Ścienny pustak ceramiczny

Numer referencyjny
P817
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Sposób wytwarzania fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych na bazie uretanoakrylanów

Numer referencyjny
P810
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Sposób wytwarzania fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych na bazie uretanoakrylanów.

Sposób wytwarzania fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych i fotoreaktywny klej samoprzylepny

Numer referencyjny
P811
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Sposób wytwarzania fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych i fotoreaktywny klej samoprzylepny.