Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Sposób pasywacji zredukowanej formy katalizatora żelazowego

Numer referencyjny
P377
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Inne Technologie Przemysłowe
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Sposób pasywacji zredukowanej formy katalizatora żelazowego.

Sposób wytwarzania nawozów sztucznych przez amonizację kwasów fosforowego i/lub siarkowego w ciśnieniowym reaktorze chemicznym

Numer referencyjny
P371
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nawozów sztucznych przez amonizację kwasów fosforowego i/lub siarkowego w ciśnieniowym rektorze chemicznym, korzystnie w sposób ciągły.

Pomiary materiałów budowlanych

Numer referencyjny
85/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Materiały budowlane, Komponenty i Procesy
Spoiwa
Materiał budowlane
Materiały ceramiczne
Właściwości materiałów, Odporność, Korozja
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych jednorodnych materiałów budowlanych

Numer referencyjny
84/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Izolacje termiczne, Wydajność energetyczna w budownictwie
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych jednorodnych materiałów budowlanych.

Ocena dotycząca charakterystyk energetycznych budynków oraz audyty energetyczne budynków

Numer referencyjny
83/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Właściwości materiałów, Odporność, Korozja
Izolacje termiczne, Wydajność energetyczna w budownictwie
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ocena dotycząca charakterystyk energetycznych budynków oraz audyty energetyczne budynków

Otrzymywanie nanokompozytów elastormerówych

Numer referencyjny
109/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Tworzywa sztuczne i syntetyczny kauczuk
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Nanokompozyty otrzymywane są na drodze syntezy nie poprzez wytłaczanie.

Matrycą jest elastomer termoplastyczny głównie poliestrowy a nanowypełniaczem tlenki krzemu, tytanu oraz ceramika fosforanowa.

Są to materiały o doskonałej elastyczności, wytrzymałości często przezroczyste, szczególnie nadające się do zastosowań biomedycznych.

Możliwa regulacja profilu degradacji modyfikacji strukturowej czy poprzez zastosowanie plazmy niskotemperaturowej lub wiązki szybkich elektronów.

Jednoskładnikowa żywica epoksydowa do klejów i odlewów

Numer referencyjny
75/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Utwardzanie, hartowanie
Techniki łączenia (nitowanie, skręcanie, klejenie)
Tworzywa sztuczne, Polimery
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Jednoskładnikowa żywica epoksydowa do klejów i odlewów.

Zawartość witamin, karotenoidów, flawonoidów i fluorków w materiale roślinnym.

Numer referencyjny
73/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Badania kliniczne, testy
Biochemia i biofizyka
Toksykologia
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zawartość witamin, karotenoidów, flawonoidów i fluorków w materiale roślinnym.

Analiza zawartości ropopochodnych, pestycydów oraz innych substancji organicznych

Numer referencyjny
72/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Pomiary i wykrywanie zanieczyszczeń
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Analiza zawartości ropopochodnych, pestycydów oraz innych substancji organicznych metodą chromatografii gazowej z użyciem GCMS oraz chromatografii cieczowej HPLC

Ocena zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego

Numer referencyjny
71/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Pomiary i wykrywanie zanieczyszczeń
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Ocena zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego