Sposób zamrażania dwustronnego kostek lodu w formach komórkowych wytwornic lodu

Facebook Linkedin Google

Sposób zamrażania dwustronnego może być wykorzystany przy produkcji lodu spożywczego w formach komórkowych termoelektrycznych wytwornic lodu (TWL).

Numer referencyjny
86/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Sposób zamrażania dwustronnego może być wykorzystany przy produkcji lodu spożywczego w formach komórkowych termoelektrycznych wytwornic lodu (TWL). W/w wytwornic z kolei używa się w kuchniach domowych, biurach, barach, cafe, restauracjach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, w zakładach opieki medycznej. Uzyskane za pomocą proponowanego sposobu kostki  lodu o skomplikowanych kształtach, w tym matowe, kolorowe, cienkościenne są przeznaczone do wewnętrznego lub zewnętrznego chłodzenia napojów, dań, również mogą służyć jako element dekoracyjny i/lub produkt reklamowy promujący przykładowo logo firmy-producenta napojów.
Zastosowanie w/w sposobu w wytwornicach lodu pozwala na skrócenie czasu produkcji lodu ponad 20% w porównaniu do tradycyjnego jednostronnego sposobu zamrażania w wytwornicy o identycznym poboru mocy elektrycznej.
Zachodniopomorska Uczelnia dysponuje prototypami bloków zamrażalniczych dwóch termoelektrycznych wytwornic lodu o wydajności 0,32 i 0,6 kg/h. Prototypy są po szczegółowych badaniach laboratoryjnych.
Istnieje możliwość opracowania kompletu dokumentacji technicznej na blok zamrażalniczy oraz zasilacz.

Jak dotąd na rynku światowym nie są stosowane wytwornice lodu kostkowego do chłodzenia napojów z zamrażaniem dwustronnym. Ten typ zamrażania stosuje się jedynie w dużych przemysłowych sprężarkowych wytwornicach lodu na potrzeby chłodzenia ryby na statkach.  Opracowane przez autorów nowe rozwiązania techniczne pozwoliły na skuteczne i efektywne zastosowanie tego sposobu w małych wytwornicach lodu wykorzystujących ogniwa (moduły) Peltiera w charakterze źródła ciepła i zimna.  Na sposób i konstrukcje TWL  w latach 1990-1993 uzyskano 5 świadectw autorskich ZSRR i Rosji.
Przyjazny dla środowiska termoelektryczny sposób wytwarzania zimna w połączeniu z zamrażaniem dwustronnym daje duże korzyści czasowe i energetyczne. Po raz pierwszy w świecie udało się osiągnąć lepsze wskaźniki właściwego poboru mocy  TWL w porównaniu do odpowiedników sprężarkowych o tej samej wydajności masowej.

Korzyści z zastosowania technologii

Przyjazny dla środowiska termoelektryczny sposób wytwarzania zimna w połączeniu z zamrażaniem dwustronnym daje duże korzyści czasowe i energetyczne. Po raz pierwszy w świecie udało się osiągnąć lepsze wskaźniki właściwego poboru mocy  TWL w porównaniu do odpowiedników sprężarkowych o tej samej wydajności masowej.

Aspekt innowacyjny

Przyjazny dla środowiska termoelektryczny sposób wytwarzania zimna w połączeniu z zamrażaniem dwustronnym daje duże korzyści czasowe i energetyczne. Po raz pierwszy w świecie udało się osiągnąć lepsze wskaźniki właściwego poboru mocy  TWL w porównaniu do odpowiedników sprężarkowych o tej samej wydajności masowej.

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie

Faza rozwouju technologii

Dostępny do demonstracji
Uwagi do formy współpracy

Typ poszukiwanego partnera:
Przemysł ( pożądane jest przedsiębiorstwo produkcyjne z branży chłodniczej lub elektronicznej, handel, gastronomia, producent lub dystrybutor napojów)