Kompozytowy hydrożel o regularnym kształcie cząstek oraz sposób wytwarzania kompozytowego hydrożelu o regularnym kształcie cząstek

Facebook Linkedin Google
Numer referencyjny
P630
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kompozytowy hydrożel o regularnym kształcie cząstek składa się z usieciowanego polimeru polihydroksylowego związanego kompleksowo z kationami metali. Środek do dezaktywacji bakterii w układach wodnych zawiera usieciowany polimer polihydroksylowy związany kompleksowo z kationami metali, a katalizator polimeryzacji wolnorodnikowej zawiera kompozytowy hydrożel, złożony z usieciowanego polimeru polihydroksylowego związanego z kationem metalu.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa joint-venture
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany

Faza rozwoju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji
Pracownik