Zanieczyszczenia wody/Oczyszczanie

Sposób wytwarzania środka do oczyszczania wody z rozpuszczonych związków fosforu i środek do oczysczania wody z rozpuszczonych związków fosforu

Numer referencyjny
P1098
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Środowisko
Ekologia
Zanieczyszczenia wody/Oczyszczanie
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Kompozytowy hydrożel o regularnym kształcie cząstek oraz sposób wytwarzania kompozytowego hydrożelu o regularnym kształcie cząstek

Numer referencyjny
P630
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie chemiczne
Zanieczyszczenia wody/Oczyszczanie
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Oczyszczanie wody w reaktorze z wymiennym wkładem fotoaktywnym.

Numer referencyjny
7/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenia wody/Oczyszczanie
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Jednym z problemów jakie napotyka się w aplikacjach procesów fotokatalitycznych jest wydzielanie katalizatora z mieszaniny reakcyjnej po zakończeniu procesu, w przypadku prowadzenia procesu w zawiesinie wodnej oraz konieczność wymiany reaktora lub jego części po utracie aktywności katalitycznej materiału fotoaktywnego, w przypadku prowadzenia procesu z katalizatorem immibilizowanym.
W proponowanym rozwiązaniu technicznym, proces oczyszczania wody prowadzony jest w układzie z immobilizowanym złożem katalizatora, co eliminuje uciążliwy i kosztowny etap wydzielania katalizatora z mieszaniny reakcyjnej. Katalizator immobilizowany jest na nośniku w postaci powłoki i razem tworzą wymienny wkład. W przypadku utraty aktywności fotokatalitycznej nie ma konieczności wymiany reaktora lub jego części, wymienny jest tylko fotoaktywny wkład.