Oczyszczanie wody w reaktorze z wymiennym wkładem fotoaktywnym.

Facebook Linkedin Google

Jednym z problemów jakie napotyka się w aplikacjach procesów fotokatalitycznych jest wydzielanie katalizatora z mieszaniny reakcyjnej po zakończeniu procesu, w przypadku prowadzenia procesu w zawiesinie wodnej oraz konieczność wymiany reaktora lub jego części po utracie aktywności katalitycznej materiału fotoaktywnego, w przypadku prowadzenia procesu z katalizatorem immibilizowanym.
W proponowanym rozwiązaniu technicznym, proces oczyszczania wody prowadzony jest w układzie z immobilizowanym złożem katalizatora, co eliminuje uciążliwy i kosztowny etap wydzielania katalizatora z mieszaniny reakcyjnej. Katalizator immobilizowany jest na nośniku w postaci powłoki i razem tworzą wymienny wkład. W przypadku utraty aktywności fotokatalitycznej nie ma konieczności wymiany reaktora lub jego części, wymienny jest tylko fotoaktywny wkład.

Numer referencyjny
7/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Jednym z problemów jakie napotyka się w aplikacjach procesów fotokatalitycznych jest wydzielanie katalizatora z mieszaniny reakcyjnej po zakończeniu procesu, w przypadku prowadzenia procesu w zawiesinie wodnej oraz konieczność wymiany reaktora lub jego części po utracie aktywności katalitycznej materiału fotoaktywnego, w przypadku prowadzenia procesu z katalizatorem immibilizowanym.
W proponowanym rozwiązaniu technicznym, proces oczyszczania wody prowadzony jest w układzie z immobilizowanym złożem katalizatora, co eliminuje uciążliwy i kosztowny etap wydzielania katalizatora z mieszaniny reakcyjnej. Katalizator immobilizowany jest na nośniku w postaci powłoki i razem tworzą wymienny wkład. W przypadku utraty aktywności fotokatalitycznej nie ma konieczności wymiany reaktora lub jego części, wymienny jest tylko fotoaktywny wkład.
 

Aspekt innowacyjny

Zastosowanie wymiennego wkładu fotoaktywnego w reaktorze do oczyszczania wody. W dotychczasowych technologiach istnieje konieczność wymiany reaktora lub jego części po utracie aktywności katalitycznej materiału fotoaktywnego.

Faza rozwoju technologii

Faza badań, rozwój

Wstępne badania potwierdzają możliwość zastosowania proponowanego rozwiązania technicznego w procesie oczyszczania wody ze związków organicznych.

Uwagi do formy współpracy

Jaka to miałaby być firma (opis działalności): produkcja fotoaktywnych powłok do oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych.

Pracownik